Следобедно зареждане

Ежедневни простички упражнения, да припомнят на тялото какво е неговото натурално поведение.