Творческия потенциял в полето на атома е?

Творческия потенциял в полето на атома е?