Поведението на енергийните центрове ни дава информация за?

Поведението на енергийните центрове ни дава информация за?