Нашият свят е механичен или енергиен?

Нашият свят е механичен или енергиен?