Квантово Съзнание

Какво гласи принципа на вибрацията?