7. Невропластичност, себенаблюдение и функция на емпатичния нерв