15. Взаимосвързаност и практикуване на добродетели