14. Превенция на трите прояви на енергията – “трите гуни”